Met behulp van Mindfulness leert u heel concreet

  • omgaan met spanning en pijn
  • stress onrust en lastige gevoelens hanteren.
  • piekeren doorbreken
  • rust creëren en voor uzelf zorgen
  • bewuster leven
  • aandacht geven aan uzelf
  • meer grip krijgen op uw gedachten en gevoelens

Breng Mindfulness in uw leven en ervaar meer ontspanning, plezier en rust.

: Contactgegevens
Provincie: Friesland
Straat: Jelmerstraat 4
Postcode: 8701 XH
Plaats: Kimswerd
Aanbod: Mindfulness

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004