: Contactgegevens
Provincie: Friesland
Straat: Zuidergrachtswal 3
Postcode: 8933 AD
Plaats: Leeuwarden
Aanbod: Mindfulness

Missie: hier staan we voor
Vertrouw op uw veerkracht!

De veerkracht en de zelfredzaamheid van onze cliënten is het uitgangspunt van onze behandeling. Samen met u zoeken wij naar de relatie tussen gewoonten, omstandigheden en psychische klachten. Denk helpt u ontdekken hoe u uw kracht het beste benut.

Visie: hier gaan we voor
De behandelaren van Denk werken samen met u aan een effectieve behandeling. Respect voor u en uw persoonlijk welbevinden staan centraal. Snel hulp bieden, een overzichtelijk behandelaanbod en goed opgeleide en gepassioneerde behandelaren kenmerken Denk. Wij bieden behandeling aan mensen met lichte tot matig-ernstige klachten, passend binnen de generalistische basis-GGZ. Naast individuele behandeling heeft Denk een uitgebreid groepsaanbod. Via het online cliëntenportaal kunt u snel contact maken en heeft u regie over de voortgang van de behandeling. De combinatie van persoonlijk contact en e-health zorgen dat u meer ruimte krijgt om de behandeling naar eigen wens in te vullen. Vanuit uw eigen kracht krijgt u weer grip op uw klachten!

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004