BrainDynamics Groningen is een instelling voor generalistische en (medisch-) specialistische GGZ die zorgvernieuwing en kwaliteit van zorgverlening als uitgangspunten hanteert. Zorgvernieuwing uit zich in het toepassen van relatief moderne behandelingsvormen die bewezen hebben tot positieve resultaten te leiden, zoals neurofeedback bij AD(H)D, rTMS bij depressies, ACT en hartcoherentietraining bij angststoornissen en EMDR bij psychotrauma.

: Contactgegevens
Provincie: Groningen
Straat: Hereweg 85b
Postcode: 9725 AC
Plaats: Groningen
Aanbod: Mindfulness

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004