Onrust en stress lijken voor ons een onontkoombaar onderdeel van het dagelijks leven uit te maken.

We zijn er zo aan gewend om onder druk te leven, dat we dit meestal pas opmerken als het 'te laat' is en zich (pijn)klachten voordoen. Angsten en zorgen voor de toekomst en piekeren over wat er in het verleden gebeurd is, kunnen ons voortdurend bezig houden. Zelfs als we ons bewust willen gaan ontspannen lijkt het alsof een innerlijke onrust ons daarvan afhoudt. Deze onrust kan samenhangen met verschillende factoren zoals een overvol leven, problemen op het werk of in de privé sfeer, pijn, ziekte, rouw, eenzaamheid, leegte.

De aandachtstraining waartoe ik gelegenheid geef wil een ondersteuning zijn van jouw eigen weg om rust en stilte, vrede, liefde - of welke naam jij er ook voor jezelf aan geeft - (weer) de grond te laten zijn van je dagelijkse leven.Het is een rustpunt: een avond thuis komen bij jezelf.Thuis komen in een diepgelegen gebied van ontspanning, kalmte en inzicht, een gebied waarvan je voordien het bestaan misschien alleen maar vaag vermoedde, een gebied dat een bron van energie is voor zelfkennis, heling en je verbonden voelen.

: Contactgegevens
Provincie: Groningen
Straat: Van Leeuwenhoekstraat 25
Postcode: 9727 JH
Plaats: Groningen
Aanbod: Mindfulness

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004