In een rechtszaal komen veel emoties en belangen samen. Mindfulness en advocatuur blijken, misschien tegen de verwachtingen in, heel goed samen te gaan. 

Zonder oordeel de werkelijkheid beschouwen

Advocaat zijn is een onmiskenbaar zwaar beroep. Stress en werkdruk liggen vaak in de opleiding tot jurist al hoog. De dagelijkse praktijk van een jurist kent niet alleen een grote werkdruk, maar men raakt regelmatig in gespannen situaties en beleeft de druk om herhaldelijk piekprestaties te leveren. De kunde van een jurist ligt met name op het analytisch vermogen en het lineair denken. Hierdoor loop je het risico om de verbondenheid met jezelf, je eigen emoties te verliezen.

Mindfulness in het recht bestaat in de Verenigde Staten al jaren. Het primaire doel is om juristen om te leren gaan met stress en te leren focussen. Volgens Charles Halpern, professor aan de universiteit Berkeley,  wordt jonge juristen aangeleerd om maar een deel van de hersenen te gebruiken, het deel dat gericht is op het analytische vermogen. Dit veroorzaakt stress. Stress veroorzaakt door strijd in de rechtszaal, wat is goed en slecht, de wil om te winnen. Mindfulness spreekt juist een ander gebied in de hersenen aan, het deel dat zorgt voor compassie. 

Volgens Halpern leert mindfulness je om zonder oordeel de werkelijkheid te aanschouwen. "Als we ons werk met meer aandacht doen, kunnen we meer kansen benutten voor onze cliënten die we anders over het hoofd zien omdat we zo druk zijn met onszelf".

Uit wetenschappelijk neurologisch onderzoek aan onder meer de universiteit van Berkeley blijkt dat een regelmatige beoefening van mindfulness, van invloed is op het deel van het brein dat zorgt voor compassie. Om stress aan te kunnen aanpakken, moet je eerst beginnen met compassie voor jezelf. Pas wanneer je compassievol bent voor jezelf, kun je dat ook worden voor anderen.

In de laatste jaren zien we dat advocaten en rechters steeds meer geïnteresseerd zijn in het gebruik van mindfulness. Met name om de denkprocessen te centreren en te verduidelijken. In Jon Kabat-Zinn's boek: 'Coming to our Senses' wordt een goed voorbeeld gegeven van hoe mindfulness kan worden toegepast in rechtzaken. Mindfulness traint mensen om te focussen. In een rechtszaal moeten juridische professionals bedreven zijn in het oppakken van aanwijzingen, zodat ze direct kunnen reageren op wat er gebeurt. Mindfulness kan hierbij helpen doordat je leert hoe je de chaos in het brein kunt filteren.

Andere toepassingen van mindfulness

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004