Veel mensen associeren mindfulness niet in eerste instantie met het ziekenhuis. Toch is er een duidelijke link tussen het ziekenhuis en mindfulness.

Jon Kabat-Zinn

De hoogleraar Jon Kabat-Zinn, bedenker van het Mindfulness Based Stress Reduction programma, heeft zijn programma in eerste instantie ontwikkeld voor chronisch zieke patienten die waren uitbehandeld. Hij bedacht een therapie op basis van meditatie. Jon Kabat-Zinn was van mening dat meditatie een manier was voor deze patienten om om te kunnen gaan met pijn, stress en verdiet.

Mindfulness in het ziekenhuis

Tegenwoordig zie je mindfulness steeds vaker toegepast worden in ziekenhuizen. Waar mindfulness vroeger werd gezien als kwakzalverij, stapelen de bewijzen zich tegenwoordig steeds meer op dat mindfulness wel degelijk een positieve invloed kan hebben op de gezondheid. Mindfulness lijkt in meer of mindere mate geaccepteerd. Waar mindfulness in eerste instantie alleen werden toegepast bij patienten met chronische pijn, is er intussen een grote hoeveelheid literatuur waarin  de toepassing van mindfulness voor andere gezondheidsproblemen wordt beschreven.

Veel ziekenhuizen in ons land bieden tegenwoordig complementaire zorg aan. Denk hierbij aan creatieve therapie, hypnotherapie, maar ook mindfulness valt hier onder. Hoogleraar psychiatrie Anne Speckens stelt in NRC: “Het is een enorm verschil met tien jaar geleden. Ik stuitte toen op weerstand, mindfulness was nog controversieel. Nu het bewijs groeit, verdiepen artsen zich in de onderzoeken die wij doen.”

Mindfulness in ziekenhuizen lijkt steeds meer een geaccepteerde vorm van alternatieve geneeswijze. 

Mindfulness therapie

Mindfulness wordt op grote schaal gebruikt om patiënten met stress en chronische pijn gerelateerde problemen te helpen. Vaak gebeurt dit met de inzet van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Depressie en angst worden over het algemeen behandeld met Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Het MBSR-programma wordt aangeboden in veel ziekenhuizen, medische centra, klinieken en therapeutische instellingen over de hele wereld. De lessen worden gegeven door artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen, en andere gezondheidswerkers.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is gebaseerd op MBSR, maar bevat ook informatie over depressie en cognitieve therapie. MBCT helpt de deelnemers om te gaan met gedachten en gevoelens zoals depressies.

Onderzoek toont aan dat MBSR en MBCT zeer effectief zijn in het onderwijzen van de deelnemers om meer verantwoordelijkheid te nemen bij het beheer van hun eigen gezondheid.

Andere toepassingen van Mindfulness

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004