Mindfulness quotes

You can't stop the waves

You can't stop the waves

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

(Kabat-Zinn)

Jon Kabat-Zinn gebruikt het voorbeeld van golven op het water om het principe mindfulness toe te lichten. 

Zie je eigen geest en gedachten als het oppervlak van een meer of een oceaan. Er zijn altijd golven op het water...

The most fundamental aggression to ourselves

"The most fundamental aggression to ourselves, the most fundamental harm we can do to ourselves, is to remain ignorant by not having the courage and the respect to look at ourselves honestly and gently".

Pema Chodron, When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"

Kabat-Zinn 2004