Aanbieders Mindfulness in Nederland

Overzicht van Meditatie & Mindfulness aanbieders in Nederland.

Aanbieders

Als we slapen hebben we geen bewuste gedachten over; zorgen/piekeren/plannen/alles wat nog moet gebeuren/het heden of verleden. Door mindfulnesstraining leer je in het nu aanwezig te zijn, niet zoals slapen maar bewust en opmerkzaam van elk moment.
Mindfulness wordt wel gedefinieerd als: "Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment". Wanneer wij deze vaardigheid trainen kunnen we beter observeren wat zich in ons lichaam en in onze geest voordoet, zonder dat dit direct anders hoeft te zijn. Dit kan onze kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.
Mindfulness is de werkelijkheid zien zoals die is, het heeft niks te maken met wierook, boeddhabeelden of klankschalen.

Mindfulness vermindert stressklachten en brengt rust en ontspanning in je leven. Het is een combinatie van westerse psychologie over stress en oosterse meditatietechnieken.
Mindfulness geeft inzicht in jezelf, zodat je weet wát je zou kunnen veranderen om beter met stresssituaties om te gaan.
Het beoefenen van mindfulness geeft inzicht in wat stress doet met je lichaam. Dat helpt je je (fysieke) grenzen te verkennen en ermee om te gaan. Mindfulness wijst je de weg naar rust en kalmte, ook in moeilijke tijden. Het is inmiddels overtuigend wetenschappelijk bewezen dat mindfulnesstraining wèrkt. Een training mindfulness is bijzonder helpend bij fysieke pijn, verdriet, moeheid, piekeren, een gevoel van tekortschieten, gedeprimeerdheid, enz.

Praktijk Corrie van Vliet is een Natuurgeneeskundige praktijk met als doel het toepassen van behandelmethoden die het zelfhelend vermogen van het lichaam / de mens ondersteunen en versterken. Deze behandelmethoden gaan uit van natuurgeneeskundige principes en behoren tot de complementaire geneeswijze.

De behandelingen vinden plaats in alle rust en met volle aandacht. Deze aandacht betreft niet alleen de klacht of ziekte waarvoor u naar ons toekomt, maar geldt ook voor u als de totale mens die u bent: uniek, met alle mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

Skils is een erkende GGZ instelling die mensen met psychische klachten professionele zorg biedt.

Onze betrokken en ervaren (GZ-)psychologen begeleiden en behandelen mensen met uiteenlopende psychische klachten. Dit kan zowel individueel als in groepsverband zijn. Daarnaast voeren wij ook verschillende psychodiagnostische onderzoeken uit die de krachten en mogelijkheden van een persoon naar voren brengen.

Wanneer er sprake is van (dreigend) verminderde inzetbaarheid richten we ons tijdens de behandeling ook op reactivering en werkhervatting om het einddoel te bereiken; herstel van functioneren en (weer) met voldoening kunnen meedoen in de maatschappij. Daarnaast voeren wij ook verschillende psychodiagnostische onderzoeken uit de de krachten en mogelijkheden van een persoon naar voren brengen.

Elk mens is voor ons uniek. Wij stemmen de behandeling dan ook af op de hulpvraag en de persoonlijke situatie van de cliënt. Alleen zo kunnen we het gewenste resultaat voor cliënt en opdrachtgever behalen.

Contemplatieve werkwijze
Ingegeven door het boeddhistische gedachtengoed hanteer ik een contemplatieve werkwijze. Een grondhouding die ieder mens beziet als creatief, vindingrijk, en met van nature een gezond 'innerlijk' verstand. Psychologische inzichten uit het boeddhisme, meditatie en therapeutische kennis binnen de westerse psychologie komen hierin samen.

Van klacht naar kracht benadering in het hier en nu
De nadruk ligt op het inzetten van wat iemand goed af gaat, op zoek naar omstandigheden waaronder hij/zij als mens kan floreren. Ik werk in het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen uit het verleden, met erkenning voor de aanwezige pijnpunten.

Ik ben Marie-Jose van Lieshout, werkzaam als zelfstandig professional in de de GGZ, psychotherapeut en tevens gecertificeerd, ervaren en gepassioneerd mindfulness- en compassietrainer. Ik geef al weer een aantal jaren met veel plezier mindfulnesstrainingen MBCT en verdiepende mindfulness based compassionate livingtrainingen MBCT/MBCL/MSC , beide evidence based, voor zowel therapeuten in opleiding als voor anderen die graag een mindfulnesstraining en /of een verdiepende training willen doen om wat voor een reden dan ook. In mijn werk volg ik de nieuwe ontwikkelingen en inzichten, wel te verstaan evidence based.

Alle trainingen zijn maatwerk, die in-company worden gegeven. U bepaalt zelf de onderwerpen en de duur van de training.

Als opdrachtgever wordt met u overlegd en uw wensen meegenomen. U kunt ook, indien u dit wenst, intensief bij de uitvoering betrokken worden.

Mensen beginnen over het algemeen aan een persoonsgerichte coaching of een training, omdat ze bepaalde problemen hebben. Ook kan het zijn dat iemand een verandering wil aanbrengen in zijn of haar leven.

Wilt u werken aan problemen die zich op het werk of thuis voordoen? Of wilt u antwoorden op vragen of oplossingen voor verschijnselen die u ervaart, zoals duizelingen, stressgevoelens, gepieker, conflicten, slaapstoornissen of andere psychische/sociale klachten? Heeft u een oude droom, een nieuwe wens of een diepe levensvraag die al een tijd om een antwoord of verandering vraagt?

Door u te coachen kan ik u op krachtige wijze ondersteunen en bied ik u een oplossingsgerichte begeleiding.

Je hebt je leven goed op orde, maar tegelijkertijd kost je volle agenda je veel energie. Je hele leven omgooien wil je niet, handvatten om met stress en drukte om te gaan zijn voldoende. Wat je wilt is rust zodat je de keuzes kunt maken die echt bij je passen. Herkenbaar?

Yoga & Mindfulness helpen je hierbij. MettaMind biedt mindfulnesstrainingen, coaching en retraites om Yoga & Mindfulness in je leven te integreren. Privé en op het werk. Stap voor stap leren we je hoe je de kwaliteit van je leven kunt verbeteren.

Yoga is meer dan alleen fysieke oefeningen op een matje. Yoga is een manier van leven. Yoga is in contact zijn met je eigen lichaam. Yoga is respect. Yoga is zuiverheid. Yoga is goed voor je zelf zorgen. Yoga is eten zoals de natuur het bedoeld heeft. Yoga is eerlijkheid. Yoga is dankbaarheid. Yoga is ontspanning. Yoga is kracht. Yoga is aandacht. Yoga is plezier!

Het uiteindelijke doel van yoga is het stilleggen van onrustige gedachten. Het samenbrengen van lichaam en geest. De hele dag door gaan er allerlei gedachten door ons hoofd. We kunnen die gedachten niet stoppen. Wel kunnen we leren om op een andere manier met die gedachten om te gaan.

Bij flow’er kun je naast de fysieke yogalessen ook terecht voor workshops en individuele consulten op het gebied van yoga, voeding en mindfulness.

Wat wil je echt? Nee, écht?

Bewustwording is de kern van alle activiteiten in het aanbod van Rara avis, door:
- in de Mindfulness met aandachtstraining te leren bewust te leven van moment tot moment,
- tijdens Stiltewandelingen in ‘noble silence’, het contact met de natuur en jezelf aan te gaan,
- bij Coaching, vanuit vogelperspectief, te onderzoeken welke belemmeringen jouw ‘leven in vrijheid’ in de weg staan en het ontdekken van individualiteit, authenticiteit en kracht.

Door het aanspreken van jou als compleet mens en het bewust verdiepen van gevoel en gevoelsleven groeit de verwondering over het bezit van unieke eigenschappen en talenten, ga je betekenis geven aan het leven en durf je stappen te ondernemen om lang gekoesterde wensen of ambities te gaan vervullen.

Resultaat: bewustwording, inzicht, beweging en balans in leven & werk.
Mijn fundament: enthousiasme, bezieling, echt luisteren, confronteren, transparantie en een rotsvast vertrouwen in ieders kracht en mogelijkheden om zelf keuzes te maken en richting aan het leven te geven.
De mens met zijn wezenskenmerken en oorspronkelijkheid boeit mij mateloos en de natuur is voor mij daarbij een onuitputtelijke bron van inspiratie, creativiteit en liefde.

Leef in Aandacht verzorgt cursussen, workshops en trainingen waarbij bewust-zijn en omgaan met lichaam en geest centraal staan.

In de moderne samenleving eisen werkdruk en andere spanningen een steeds hogere tol. Veel lichamelijke- en geestelijke problemen worden veroorzaakt of verergerd door stress. Vermoeidheid, gevoelens van onmacht en controleverlies, onzekerheid, somberheid en depressie doen een flinke aanslag op de gezondheid.
Het is tegenwoordig bijna een kunst om die negatieve spiraal om te buigen naar een positieve levenshouding en daarbij onvermoede en ongebruikte energiebronnen aan te boren.
Men zou dit levenskunst kunnen noemen.

Hoe kan ik op een goede manier omgaan met de dingen die mij steeds beïnvloeden en me uit het veld slaan?
Hoe krijg ik weer grip op mijn leven? En hoe krijg ik mijn levensenergie weer terug?
Ik wil met meer plezier werken. Eigenlijk wil ik iets anders. Welke mogelijkheden zijn er voor mij?
We kunnen niet meer zo goed met elkaar overweg. Irritatie, frustratie en verwijten naar elkaar is dagelijkse kost voor ons. We staan al een tijdje van elkaar af. Maar we willen niet uit elkaar. Wat hebben we nodig om verder te kunnen?
Ik wil meer uit het leven halen. Ik heb het gevoel dat ik stil sta. Hoe kom ik van overleven naar leven?
Zijn enkele van deze vragen herkenbaar en zit je al een tijdje vast in zo'n situatie? Neem dan het heft in eigen handen en maak jezelf vrij van dat wat je belemmert en stagneert in je dagelijks leven. Met de 123LeV© stappenplan kom je snel tot inzichten en met je herwonnen energie kun je dat aan wat jou in de weg staat.

Zoeken