Ik gebruik in mijn werk inzichten en werkwijzen vanuit de Cognitieve gedragstherapie, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, MBCT (mindfulness based cognitive therapy), ACT (acceptance and commitment therapy), EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) en spirituele hulpverlening.

Door regelmatig nieuwe opleidingen te volgen en naar congressen te gaan, blijf ik zorg dragen voor mijn kwaliteit van hulpverlenen. Daarnaast neem ik deel aan vier intervisiegroepen.

Ik ben geinspireerd door het Boeddhisme, in het bijzonder door het Boeddhisme van Thich Nhat Hanh. Ik vind daarbij ondersteuning in een sangha van hulpverleners.

Mindfulness wordt ook aandachttraining genoemd. Dat wil zeggen dat u leert om op een bewuste en milde wijze aandacht te schenken aan datgene dat zich NU voordoet.

Mindfulness leert u om op een meer rustige en evenwichtige wijze in het leven te staan. Met mindfulness leert u ook om makkelijker om te gaan met die momenten wanneer het niet gaat zoals u wilt.

Tijdens de training gaat het over bewustworden, aanvaarden ,loslaten, vertrouwen, niet oordelen, niet streven en kijken met een frisse blik.
Mindfulness biedt u een keuze. Laat u zich meevoeren door uw automatische piloot, het oude patroon van denken en doen, of wordt u zich bewust van dit moment? Door deze bewustwording kunt u beter bepalen óf u reageert en hoe u reageert.

De training is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn leven (het leven intenser beleven) en bereid is om op een nieuwe manier naar zijn eigen patronen te kijken.

En in het bijzonder als u:

Zich in een druk leven beter staande wilt houden
Vaak het gevoel heeft geleefd te worden door uw dagprogramma
Beter wilt leren omgaan met (moeilijke) emoties
Minder met gedachten bezig wilt zijn (piekeren)
Lichamelijk last ervaart door spanning of stress
Meer momenten wilt vinden van genieten, rust en inkeer/stilte
Sneller uw energie wilt opbouwen

Ingrid van Rhee biedt Yoga, Zwangerschapsyoga en Mindfulness trainingen aan. Ook worden er Stilteavonden georganiseerd.

Bij de eerstelijns psychologenpraktijk komen allerlei gewone mensen met verschillende achtergronden en leeftijden. U kunt terecht als u tijdelijk de controle kwijt bent geraakt op een deel van uw gevoelens of gedrag, of als u uit het lood bent geslagen bent door problemen op het werk of in een moeilijke levensfase.

Mensen komen bijvoorbeeld omdat ze overspannen zijn geraakt, twijfels over zichzelf hebben gekregen of over hun beroep, zowel als werknemer of leidinggevende, steeds meer zijn gaan piekeren, minder zin hebben om dingen te doen, relatieproblemen hebben gekregen of omdat ze eindelijk eens wat sterker en assertiever willen worden. Ook als het eigenlijk wel redelijk gaat maar u toch over een paar zaken die uzelf betreffen eens met een deskundige buitenstaander van gedachten wil wisselen, is een gesprek mogelijk, al was het maar als ter voorkoming van erger.

Als we slapen hebben we geen bewuste gedachten over; zorgen/piekeren/plannen/alles wat nog moet gebeuren/het heden of verleden. Door mindfulnesstraining leer je in het nu aanwezig te zijn, niet zoals slapen maar bewust en opmerkzaam van elk moment.
Mindfulness wordt wel gedefinieerd als: "Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment". Wanneer wij deze vaardigheid trainen kunnen we beter observeren wat zich in ons lichaam en in onze geest voordoet, zonder dat dit direct anders hoeft te zijn. Dit kan onze kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.
Mindfulness is de werkelijkheid zien zoals die is, het heeft niks te maken met wierook, boeddhabeelden of klankschalen.

Ik ben geboren en opgegroeid in de buurt van Dresden. Sinds 1990 woon ik in Nederland. In de herfst van 1989 mocht ik met een waxinelichtje in mijn hand wekelijks deel uit maken van een indrukwekkende, grote en vreedzame verandering in de geschiedenis van Duitsland: de val van de muur.

Dankzij vastberadenheid, geduld, zich wekelijks herhalende bijeenkomsten en dappere harten werd het staatssysteem van Oost Duitsland van binnenuit geopend. Deze ervaring, dat een van de meest afgesloten en goed bewaakte systemen in de wereld toen op een geweldloze manier werd omgevormd, kan mij nu nog soms in een staat van verbazing en verwondering brengen.

Er is sindsdien een diepgeworteld weten in me dat compleet onvoorstelbare en voor onmogelijk bevonden veranderingen toch in een mensenleven kunnen gebeuren. Soms is een zekere druk van buitenaf ervoor nodig (zoals misschien ziekte of stress) en bereidheid van binnenuit (inzet, moed en motivatie)!

Het concretere deel en de basis voor mijn trainerschap is een lange en intussen dagelijkse meditatiebeoefening van 18 jaar. Ik neem geregeld deel aan lange stilteretraites.

Sinds 2011 ben ik gecertificeerd mindfulnesstrainer, en lid van de VMBN,
categorie 1. Daarnaast ben ik ook gecertificeerde IOKAI - Shiatsutherapeute.

De gedachte:
’De kracht van regelmatige meditatie en lichaamswerk - rust, concentratie en verbinding - door te mogen geven’, geeft een intens vreugdevol gevoel.

Vanwege mijn niet-Nederlandse achtergrond werk ik ook graag met internationaal gemengde groepen.
Ik ben moeder van een volwassen zoon.

Asana streeft naar bewustwording van uw (levens-)houding door middel van yoga. Voor de een is het; bewust bezig zijn met de lichamelijke conditie. Voor de ander is het; vergroten van de concentratie, bewust ontspannen of verwerken van een fysieke klacht(en).

Weer anderen zijn op zoek naar een diepere beleving van het dagelijks bestaan.

Wat Yoga voor u betekent, is geheel aan u. Het yogacentrum Asana staat garant voor de kwaliteit van de aangeboden lessen.

Laat je meenemen op reis, een reis door het lichaam en ontdek de mogelijkheden en de beperkingen / grenzen. Ontdek dat op het moment jij deze grenzen toestaat, niet forceert er over heen te gaan, niets probeert te bereiken, alleen maar blijft kijken, ontdek dan dat de grenzen zullen oplossen. Het lichaam opent zich, wordt soepeler, lichter, de zwaarheid verdwijnt, het opent zich voor de adem. Het is de adem die het lichaam energie geeft en als het lichaam meer energie ontvangt wordt het vitaler. Tevens zul je harmonie en vrede ervaren, je maakt verbinding met de levensbron die in ieder mens aanwezig is.

Bij yogacentrum ananda werken meerdere goed opgeleide en gediplomeerde docenten en trainers. We vinden ervaring belangrijk en zijn dan ook zelf actieve yoga, meditatie en/of mindfulness beoefenaars. Ook volgen we regelmatig nascholingen of retraites in binnen- en buitenland. Yogacentrum ananda is lid van de Vereniging yogadocenten Nederland die de kwaliteit bewaakt van yoga-opleidingen en docenten. Daarnaast zijn we lid van de Samenwerkende yogadocenten Nederland.

Bij de Witte Raaf staan ontmoeting en verbinding centraal. Rust, ruimte en authenticiteit behoren tot de kernwaarde waarmee geprobeerd word de omgeving op cultureel, maatschappelijk en geestelijk gebied te verrijken. De witte Raaf biedt een veilige plek waar ruimte is voor ieders verhaal en de mogelijkheid dit verhaal te vertellen. Het vertellen van je verhaal leidt tot een bewuste eigen identiteitsontwikkeling. Dit stelt je in staat om betekenisvolle contacten met de ander en de maatschappij aan te gaan en te onderhouden. Vanuit creativiteit, waarbij inspiratie, passie en bezieling de basis vormen, wil de Witte Raaf bovenstaande vorm geven en de dialoog tussen mensen op gang brengen.

De Witte Raaf nodigt mensen uit om mee te denken en vorm te geven aan deze visie en missie.

Hiermee ondersteunt de Witte Raaf ook de sociale structuurvisie van de gemeente Rucphen namelijk; werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant, waarbij creativiteit, het aangaan van relaties en het leggen van verbanden tussen burgers gestimuleerd dient te worden.

Helma Ton is iemand die mensen ondersteunt bij het afstoffen van hun zintuigen. Uitnodigt om ook naar de eigen manier van redeneren en reageren te kijken. Daar zijn mooie woorden voor: polyparadigmatisch denken bijvoorbeeld. Bewust schakelen tussen meerdere varianten om tegen iets aan te kijken. En ook: de bovenkamer laten luisteren naar de binnenkamer. Dat geeft ruimte.
Op Amsterdam-IJburg begeleid ik de klassieke achtweekse Mindfulness-trainingen (Mindfulness Based Stress Reduction) en de achtweekse Compassie-training (Mindfulness Based Compassionate Living). Vaak in groepen, soms coach ik mensen individueel.
Mijn doelgroep? Mensen die bij zichzelf denken: ‘als dit zo doorgaat, gaat het een keer fout’.
‘Aandacht’ is niet alleen een persoonlijke kwaliteit, maar ook een graadmeter van de kwaliteit van een organisatie. Persoonlijke Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling staan niet los van elkaar. Vandaar dat ik graag samenwerk in trajecten waarin die twee werelden elkaar raken. Zo ben ik o.a. lid van het Netwerk van De Limes | Nieuw Rijnlands Organiseren. Als coach begeleid ik locatiemanagers en directeur-bestuurders in de Zorg bij hun traject naar rijnlands, zelfsturende teams. ‘Wanneer aandacht voor het primaire proces werkelijk meer is dan een reeks letters ontstaat iets moois.’

Zijnsoriëntatie is een bewustzijnspad, waarin oeroude, spirituele inzichten én Westerse kennis van de werking van de menselijke geest de basis vormen. De oude spirituele inzichten, die door de eeuwen heen niets van hun helderheid en wijsheid verloren zijn, stammen uit de Dzogchen traditie van het Tibetaans Boeddhisme. De Westerse kennis over de werking van de menselijke geest neemt in rap tempo toe en vormt een belangrijke bijdrage in Zijnsgeorienteerde begeleiding aan clienten. Zijnsoriëntatie gaat voorbij aan het klassieke onderscheid tussen spiritualiteit en psychotherapie. Spiritualiteit wordt niet als zweverig afgedaan, maar wordt ook niet buiten het leven van alledag geplaatst. De menselijke geest en vormen van psychotherapie worden niet verdacht gemaakt, maar ook niet opgehemeld. Therapeutische technieken worden aangeboden, zonder de essentiële aard van de mens uit het oog te verliezen. Met andere woorden: het spirituele perspectief is steeds uitgangspunt van het werk.

Zoeken

Laatste blog

Uitgelicht

kids en aandacht mindfulness voor kinderen

 

Geef wat je wilt ontvangen”                                                     

Na een mindfulness training tijdens mijn werk als ambulant begeleider bij Heliomare onderwijs en een aantal jaren mindful - en deugdenyoga vond ik het tijd om te geven wat ik zelf ontvangen heb. Ook als consulent passend onderwijs kreeg ik regelmatig de vraag of er een training bestond voor stress in basisschool groepen, bij kinderen en hun leerkrachten. Die training is er: Mindfulness voor kinderen! Ik heb mijn baan opgezegd en ben de opleiding tot Mindfulkids trainer gaan volgen bij Centrum voor Mindfulness in Amsterdam.

Belangrijk vind ik de 7 principes van mindfulness: Mildheid, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet-streven, loslaten, acceptatie.

Naar de website

item 13

Meditatie oefeningen

about 3

Blog

rode-bloemen.jpg

Mindfulness in de praktijk